سلام نویسنده جدیدم

04:30 1400/06/23 | الینا

سلام نويسنده جدیدم دو تا اسم دارم الینا ، عاطفه . الینا صدام کنین ، البته توی وبای دیگم بیشتر منو الی صدا میکنن شیپ مریکت ، لیدی نوار و مریبلنس ، و آدرینتو دوس دارم ، همش شد بیشتر مریکت بای ، صب کن یکیو معرفی نکردم ( تو فکر بودی منو معرفی کنی نه 😏😏)

آره این شاینه . ( سلام ) خب دیگه همین بای (بای)